Menu główne
Inne
Dokumenty
Galeria
Różne
Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu!
Witam na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Mam nadzieję, że informacje które Państwo tu znajdziecie przybliżą Wam obraz pracy naszej szkoły, sylwetki pracujących tu nauczycieli oraz uczących się dzieci. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony!
RÓWNY START W PRZYSZŁO?Ć - 2013-09-06 19:28:41
Rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja do projektu Równy start w przyszło?ć - czyli programy rozwojowe szkół obejmuj?ce zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń.
Deklaracja uczestnictwa, regulamin i plakat do pobrania obok.
WSPANIAŁE WYNIKI SZÓSTOKLASISTÓW - 2013-06-24 09:13:52
Tradycyjnie w kwietniu uczniowie  klas szóstych szkół podstawowych w całej Polsce pisali bardzo ważny dla nich sprawdzian. W tym roku ponad 22 tysi?ce trzynastolatków z województwa pomorskiego przyst?piło do rozwi?zywania testu sprawdzaj?cego umiejętno?ć czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. 4 kwietnia również 84 uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu zmierzyło się z arkuszem egzaminacyjnym. 
English Song Festival - 2013-06-24 09:09:54
Dnia 14 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu brali udział w festiwalu piosenki angielskiej  w Elbl?gu. Organizatorami festiwalu był Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Szkoła Podstawowa nr 12 w Elbl?gu oraz Regent College Examination Centre.
Dzień Dziecka na sportowo - 2013-06-24 09:05:59
Z okazji ?więta „Naszych Milusińskich” w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu 29 maja 2013 r  odbył się turniej sportowy dla klas I-III  przygotowany przez Danutę Bartoszewicz, Mariolę Lewandowsk? i Ewę Naporę. Dzieci wzięły udział w różnych konkurencjach sportowych, takich jak przeci?ganie liny, bieg przez płotki czy wy?cig z szarfami. Wychowawczynie także spróbowały swoich sił w zawodach o zabawnej nazwie – rzut beretem. 
Ogólnopolski EKOTEST - 2013 - 2013-06-24 09:01:52

Ogólnopolski EKOTEST - 2013

19 kwietnia 2013 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu wzięli udział w Ogólnopolskim EKOTE?CIE zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Ekologiczne w Warszawie. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: dla klas 3-4 oraz dla klas 5-6 szkoły podstawowej. 
DZIEŃ SPORTU - 2013-05-29 12:37:14

WYNIKI TURNIEJU GIER I ZABAW Z OKAZJI DNIA SPORTU

 Klasy czwarte:

 1. IV A
 2. IV B
 3. IV D
 4. IV C

Klasy pi?te:

 1. V C
 2. V E
 3. V D
 4. V B
 5. V A

Klasy szóste:

 1. VI A
 2. VI C
 3. VI B
 4. VI D
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" - 2013-05-22 20:34:08

21.03.2013 r. został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu konkurs matematyczny Kangur. W tym roku wzięło w nim udział 20 uczniów z klas II – VI, w kategorii Żaczek - 3, Maluch - 10, Beniamin - 7 uczniów.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin s? ustalane przez międzynarodow? komisję. Na rozwi?zanie testu przeznaczone jest 75 minut. Podczas rozwi?zywania zadań konkursowych uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedz? matematyczn?, ale przede wszystkim logicznym my?leniem. 

Rozstrzygnięcie konkursu "Oszczędny film" - 2013-05-22 20:30:27

 

Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu w grudniu 2012 r. wzięła udział w konkursie „Oszczędny film" realizowanym w ramach całorocznego konkursu „Dzi? oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym". W konkursie na najlepszy film propaguj?cy oszczędzanie udział wzięło ł?cznie 25 szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których funkcjonuj? SKO pod patronatem Banków Spółdzielczych SGB. Głosowanie na filmy konkursowe odbywało się od 15 listopada do 31 stycznia na stronie internetowej www.skowsgb.pl.

W ?WIECIE BA?NI ANDERSENA - 2013-04-28 22:59:57

W ?WIECIE BA?NI ANDERSENA

Czytanie ba?ni jest bardzo ważne dla rozwoju dzieci, dzięki nim najmłodsi ucz? się odróżniać dobro od zła, poznaj? siłę miło?ci i przyjaĽni.
Aby zachęcić uczniów do czytania ksi?żek spoza kanonu lektur, w Szkole Podstawowej   w Dzierzgoniu 17 kwietnia odbył się konkurs dla klas II – III W ?wiecie ba?ni Andersena przygotowany przez Ewę Naporę i Mariolę Hrynkiewicz. Wcze?niej dzieci musiały szczegółowo zapoznać się z o?mioma znanymi ba?niami H. Ch. Andersena. Każda klasa była reprezentowana przez ?wietnie przygotowany trzyosobowy zespół. Uczniowie musieli wykazać się wspaniał? pamięci?, refleksem  i spostrzegawczo?ci?, gdyż należało na przykład rozpoznać fragment ba?ni na podstawie krótkiego cytatu, prawidłowo ułożyć tytuły utworów, skojarzyć rekwizyty i postacie z tekstem. Po trzech etapach zmagań wyłoniono zwycięzców, którymi zostali w kategorii:

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 2013-04-28 22:55:18

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

27 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany przez Danutę Cieciorę  i nauczycieli wychowania fizycznego. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych w B?garcie, Bruku i Dzierzgoniu. Zmagania składały się z czę?ci teoretycznej (test sprawdzaj?cy znajomo?ć przepisów o ruchu drogowym) oraz praktycznej (jazda na rowerze). Po podliczeniu punktów niepokonana okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu (w składzie: Łukasz Borkowski, Grzegorz Procyk i Tomasz Zdunek), która zajęła pierwsze miejsce.
Zwycięska drużyna z naszej gminy 19 kwietnia wzięła udział w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowanym w Czerninie. Tu przed uczniami stało wiele trudnych zadań praktycznych, m. in. udzielanie pierwszej pomocy, jazda po równoważni. Drużyna z Dzierzgonia zdobyła IV miejsce, a najlepsi okazali się młodzi rowerzy?ci ze Szkoły Podstawowej w My?licach.


(M. W.)

Młodzi recytatorzy - 2013-04-28 22:51:42

Młodzi recytatorzy

Powiatowy Konkurs Recytatorski o "Złote Usta" od lat organizowany jest przez  Sztumskie Centrum Kultury oraz Zwi?zek Harcerstwa Polskiego. 23 marca po raz kolejny wzięli w nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Oto reprezentanci naszej szkoły:
klasy I – III – Klaudia Kupnicka i Kamil Krejmer,
klasy IV – VI – Natalia Tomaszewska i Julia Mikołajczak.
Recytację poezji i fragmentów prozy oceniali  aktorzy z Teatru Wybrzeże z Gdańska.
Główn? nagrodę "Złote Usta" otrzymała uczennica klasy VI a – Julia Mikołajczak, natomiast II miejsce zdobył Kamil Krejmer z klasy III c. Pozostali uczestnicy konkursu z naszej szkoły otrzymali wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy!
                                                                           Alicja Petrykowska

W ?wiecie mitów - 2013-04-28 22:49:21

W ?wiecie mitów

6 marca w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się Konkurs Mitologiczny przygotowany przez nauczycieli języka polskiego. Reprezentanci klas pi?tych w antycznych strojach musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami sprawdzaj?cymi ich wiedzę o mitach starożytnych Greków. Prawdziwymi ekspertami w tej dziedzinie okazali się uczniowie klasy V c przygotowani przez Agnieszkę Zawistowsk?.  Zwycięzcy konkursu szkolnego – Julia Murawska i Jakub Różański uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Mitologicznym W ?wiecie mitów, jaki odbył się 22 marca w go?cinnych murach Szkoły Podstawowej w Sztumie. Julia Murawska w przebraniu Erosa  oraz Jakub Różański jako szybkonogi Hermes zmagali się z drużynami z innych szkół naszego powiatu. Po wielu trudnych zadaniach (m.in. skojarzenia, kalambury, praca ze słownikami) okazało się, że nasi uczniowie zdobyli III miejsce. Ich wynik zasługuje na  uznanie, ponieważ poziom konkursu jak zawsze był bardzo wysoki, a niektóre pytania  zaskakiwały nawet nauczycieli. Okazuje się, że w?ród uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu s? prawdziwi znawcy kultury antycznej.

(M. W.)

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - 2013-04-28 19:29:44
Konkurs matematyczny organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku składał się z trzech stopni – szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.W drodze eliminacji w stopniu wojewódzkim, które odbyły się 1 lutego 2013 roku wyłoniono laureatów i finalistów konkursu. Zaszczytny tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych otrzymał uczeń ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu – Grzegorz Procyk.
REFERENT DS. KADROWO-PŁACOWYCH - 2013-04-11 12:49:43
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

SZKOŁA  PODSTAWOWA   W  DZIERZGONIU

 REFERENT  DS. KADROWO-PŁACOWYCH
  nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  ww. stanowisko została wybrana    Pani    Justyna  Pypczyńska      zamieszkała     w   Dzierzgoniu .  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Pypczyńska została wybrana na stanowisko referenta ds. kadrowo- płacowych, ponieważ uzyskała najwyższ? ilo?ć punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

11.04.2013 r.  mgr Sławomir Erber
 /data i podpis Dyrektora /

- 2013-03-28 13:28:24

LISTA KANDYDATÓW 
SPEŁNIAJˇCYCH WYMAGANIA FORMALNE

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERZGONIU


REFERENT DS. KADROWO-PŁACOWYCH

(nazwa stanowiska pracy)


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następuj?cy kandydaci spełniaj?cy wymagania formalne okre?lone w ogłoszeniu:


Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

Agnieszka Wi?niewska

Dzierzgoń

2.

Anna Kruliczak

Stary Dzierzgoń

3.

Ewelina Czarnecka

Balewo 

4.

Grażyna Hrynkiewicz

Dzierzgoń

5.

Justyna Pypczyńska

Dzierzgoń

6.

Marzena Bakierska

Kępina

7.

Michalina Czwerenko

Dzierzgoń

8.

Monika Hoppe

Sztum

9.

Katarzyna Ewa Szramowska

Dzierzgoń

10.

Emilia Chwesiuk

Dzierzgoń

28.03.2013r. Erber 
Sławomir
 

 

/data i pieczęć Dyrektora/


O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostan? powiadomieni telefonicznie.

 


strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [archiwum newsów | dodaj news]

CZAS PRACY I CENNIK CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO
Równy start w przyszło?ć
PODRĘCZNIKI 2013/2014
Programy 2013/2014
RADIO SUPER PRZEBOJE
Kalendarz

ˆ 2006 Zygmunt i Mariusz Tonkowicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered by jPORTAL 2